Aktuellt

vårblommorEFTER VALET I SEPTEMBER.

Det har nu gått några veckor sedan valet. På riksplanet är det turbulens och ingen vet när vi får en duglig regering.

I kommunen har moderaterna valt att ingå i en allians bestående av C, M, KD och L .Vi har inte majoritet utan måste söka stöd hos andra partier. Tillsammans har vi gjort en fördelning av uppdrag och poster i styrelser och nämnder vilka i slutet av november kommer att besättas av våra medlemmar.

Budgetarbetet för 2019-2022 är också i full gång. Förutsättningarna för några större utsvävningar är mycket begränsade då siffrorna just nu visar på ett befarat underskott för 2019. Ett digert arbete ligger framför budgetberedningen.

I går kväll samlades för första gången den nya fulmäktigegruppen. Alliansens förslag om Lars-Gunnar Hellström (C) som kommunfullmäktiges ordf 2019-2022 röstades ner och Börje Slättman (S) valdes i stället.