Bli medlem i Moderaterna

Som medlem i Moderaterna har du möjlighet att göra din röst hörd och påverka utformningen av vår politik. Du blir inbjuden till alla våra aktiviteter och arrangemang och det är du själv som bestämmer aktivitetsgraden. Vissa nöjer sig med att stödja vårt arbete genom att vara medlemmar. Andra ägnar mycket av sin tid åt politiken och ytterligare andra jobbar aktivt i stadsdelsföreningarna.

Moderaterna är en idéburen organisation. Vår uppgift är att målmedvetet bilda opinion och utveckla moderata idéer. Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring. Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproblemen och som sätter människan före sakfrågorna.

Sverige är ett bra land. Ändå finns mycket kvar att förändra och förbättra. Vill du hjälpa till?

 

Gul och blå

Gul och blå

 

Välkommen som medlem i moderaterna

Att bli medlem kostar 100 kronor och det finns fler sätt att betala:

  • Via kortbetalning
  • Via bankgiro
  • Via telefon
  • Vi SMS (endast nya medlemmar)
  • Via inbetalningskort

Information om de olika betalsätten

Kortbetalning
På www.moderat.se kan du betala med kreditkort (Visa, Mastercard och Diners)

Betala via bankgiro eller plusgiro
Sätt in 100kr på bankgiro 5040-0365 alternativt plusgiro 295958-3

OBS! vänligen fyll i förnamn, efternamn, fullständig adress och fullständigt personnummer på tio siffror. Betalar du utanför Sveriges gränser så fyll vänligen i följande IBAN – nummer: Iban – SE26 5000 0000 0522 3100 5859, BIC/Swift – ESSESESS

Betala via telefon
Ring telefonnummer 0939 – 100 30 00, medlemsavgiften kommer på din nästkommande telefonräkning. OBS! gäller endast för boende i Sverige

Betala via SMS
Skicka SMS till 725 50 med texten MODERAT MEDLEM och personnummer ÅÅMMDDXXXX. Medlemsavgiften på 100 kr belastar då Din telefonräkning. OBS – det är viktigt att Du anger Ditt personnummer utan bindestreck!

Inbetalningskort
Skicka ett mejl till info@moderat.se. Glöm inte att skriva ner förnamn, efternamn, fullständig adress och fullständigt personnummer på tio siffror på din medlemsbegäran så kommer inbetalningskortet med posten.

Välkommen till Moderaterna !