Bolagisering av kommunens fastigheter till vilket pris som helst?

Idag den 20 november 2017 har kommunfullmäktige i Nybro tagit beslut om att bolagisera
Nybro kommuns fastigheter. Att kommuner bolagiserar sina fastigheter är inget konstigt och
i en del kommuner har det fungerat och i andra kommuner har det inte fungerat.

Det anmärkningsvärda med beslutet om bolagisering av Nybro kommuns fastigheter är att det
inte har tagits fram bättre underlag för hur de framtida kostnaderna för fastigheterna
kommer att påverka Nybro kommuns budget och verksamhet. Det har inte heller tagits fram
någon långsiktig fastighetsplan för vad Nybro kommun har för kommande fastighetsbehov.
Siffrorna som tagits fram är hur mycket underhållet kommer att kosta för kommunen och
det är bra att veta men det räcker inte för att vi, Moderater, ska känna att vi kan fatta ett
beslut som vi kan stå bakom.

Vi, Moderater, vill ha ett gediget underlag angående fastigheterna och hur bolagiseringen
kommer påverka kommunens verksamheter. Detta gör att vi idag sade nej till en
fastighetsbolagisering. I ett värsta scenario kan det bli att kostnadsökningarna för
fastigheterna gör att vi har bra lokaler men dålig verksamhet för att det inte finns pengar
över när hyrorna är betalda till tillräckligt med personal, material och inventarier.