Anledningen till att bilar återigen tillåts trafikera Storgatan är för att skapa bättre förutsättningar för den centrumnära handeln. Att skapa ett större flöde av människor och därmed skapa bättre förutsättningar för handlarna. Så här långt pekar mycket på att förändringarna skapat just detta. Det är dock viktigt att utvärdera detta för att säkerställa att syftet med åtgärderna uppfylls.

När det gäller skyltning och att bilar framförs när det inte är tillåtet vill vi påskynda de tidigare beslutade åtgärderna om att upprätta hinder som blockerar infarten på tider då trafik inte är tillåten. Det är självfallet tråkigt att människor inte respekterar trafikreglerna. Hade så skett hade vi sluppit dessa kostsamma investeringar. Det är dock ännu viktigare att vi gör för vi kan för att skapa en god trafiksituation i centrum.

Det är självfallet mycket viktigt för Nybro och dess invånare att vi har en livskraftig och levande centrumhandel. Det är därför vi varit positiva till försöket med gångfartsområde. Det är dock även viktigt att området är tillgängligt för alla och att gångfartsområdets regler respekteras.

– Påskynda utvärderingen av gångfartsområdet
– Påskynda investeringar i hinder vid infart
– Se över skyltning och de tider då biltrafik är tillåten

För mer information
Daniel Lindvall 076-1801017