Välkommen

IMG_7042

Moderaternas fem första kandidater till Kommunfullmäktigevalet  den 9 sept 2018.

Mildred Persson, Jessica Collman, Daniel Lindvall, Jan Enarsson och Monica Ljungdahl

nybro_kan_mer

                                       UTVECKLA NYBRO KOMMUN

Alla behövs i bygget av NYBRO KOMMUN

Alla människor, erfarenheter, kunskaper, kulturer, perspektiv, talanger och språk gör tillsammans vår kommun.

NYBRO KOMMUN i vilken vi arbetar tillsammans för att skapa den trygghet och det välstånd vi alla önskar oss själva och varandra.

NYBRO KOMMUN i vilken vi tillsammans ser till att skapa resurser till den skola och omsorg vi alla i något skede i livet är i behov av

NYBRO KOMMUN där vi tror på att skapa sociala nätverk som fångar den som faller ,på att trygghet ger välstånd och på att framgång ger ringar på vattnet.

Stadshusplan

Stadshusplan

NYBRO KOMMUN MÅR BRA MEN KAN MÅ BÄTTRE