Lokalförening

Lokalföreningen i Nybro är med över 80 medlemmar den till antalet fjärde största Moderatföreningen i Kalmar län.

Styrelsen för Moderaterna i Nybro ser sedan årsmötet i januari 2022 ut likt följande

Ordförande

Bernhard Neuman
Bernhard.Neuman@moderaternainybro.se

Vice ordförande

Eddie Meydan
Eddie.Maydan@moderaternainybro.se

Sekreterare

Sonny Lönngren
Sonny.Lönngren@moderaternainybro.se

Kassör

Mildred Persson
Mildred.Persson@moderaternainybro.se

Ledamot

Monica Ljungdahl
Monika.ljungdahl@moderaternainybro.se

Ledamot

Daniel Lindvall
Daniel.Lindvall@moderaternainybro.se

Ledamot

Annika Karlsson
Annika.karlsson@moderaternainybro.se

Ledamot

Nuri Redzeposki
Nuri.redzeposki@moderaternainybro.se