Välkommen till Moderaterna i Nybro!

Tack Ahmed för en fin insats!

Utveckling eller långsam avveckling?

Klarar Nybro Kommun att utvecklas utan mer och ny industri? Moderaterna säger nej, det är en förutsättning för att attrahera inflyttning samt öka skatteintäkterna.

Nytt M-förslag för att minska sjukfrånvaron inom omsorgen


”Nu föreslår vi efter en egen utredning att ett pilotprojekt bör initieras där vår duktiga personal på Kvarnbacken får möjlighet att arbeta 80 % med full lön.”

Moderat politik för att öka skatteintäkter och ett effektivt resursutnyttjande.En av framgångsfaktorerna för en kommun att utvecklas positivt är att locka företag att
etablera sig och därmed skapa ett varierande och engagerat näringsliv.”Alla politiska partier vill satsa på vård, skola och omsorg. Till detta behövs skatteintäkter vilka kommunen får genom flera arbetstillfällen och att flera medborgare bidrar med att betala skatt.”
Citat Mildred Persson


Stora utmaningar för individ och familjenämnden i Nybro kommun

Vi Moderater är dock oroliga för utvecklingen. Vi är för det första det enda partiet som yrkat bifall till
näst intill samtliga sparförslag från förvaltningen och för det andra visar förvaltningen ett
prognostiserat minusresultat även i år på upp emot 15 miljoner kronor.

Vill du bli medlem!

Du kan enkelt bli medlem genom att Swisha 100 kr till 1233360070 och skriv ditt personnummer, mail och mobilnummer.

Du kan även bli medlem genom Moderaternas hemsida som du hittar här!