Nytt M-förslag för att minska sjukfrånvaron inom omsorgen

De högsta sjuktalen inom Nybro kommun finns idag inom omsorgen. Denna viktiga kärnverksamhet, som de facto ska säkerställa våra äldres välmående efter ett långt arbetsliv , kräver personal som mår bra och trivs på sin arbetsplats.

Det har länge varit känt att omsorgen i Nybro dras med höga sjukskrivningstal bland personalen och en Moderatledd omsorgsnämnd har därför under de senaste 4 åren arbetat aktivt med att förbättra arbetsmiljön.

Tillexempel har Moderaterna i Nybro verkat för att personalen ska få bättre utrustning, bättre faciliteter för verksamheten och föreslagit en bonus för det uppoffrande arbetet under coronapandemin.

Nu föreslår vi efter en egen utredning att ett pilotprojekt bör initieras där vår duktiga personal på Kvarnbacken får möjlighet att arbeta 80 % med full lön.

Pilotprojektet skulle bedömt kosta mellan 3 till 3,5 miljoner kronor och finansieringen föreslår vi skulle kunna ske genom omfördelning av ekonomiska resurser från kommunstyrelsen och från samhällsbyggnadsnämnden.

Ambitionen är att pilotprojektet slår så väl ut att detta kan bli en del av den ordinarie verksamheten.

Som alltid inom politiken blev reaktionerna kraftiga från partier som själva inte kommit med förslaget. Centerpartiet i Nybro valde att publicera ett öppet brev fyllt med politiska floskler, populistiska utspel och svartmålande av initiativet. Denna typ av populistiska utspel där styret låtsas att vi inte kommit med några ekonomiskt främjande förslag under mandatperioden är ovärdig den demokratiska debatten.

Företrädare för partier som kallar sig “arbetarnas parti” och som haft politisk majoritet i Nybro kommun i årtionden gör liknande utspel på sociala medier. Detta är förståeligt när Nybros borgerliga parti visar på sakpolitiska förslag för att värna om personalen inom omsorgen på riktigt.

/Moderaterna i Nybro