Ökade skatteintäkter

MODERAT POLITIK FÖR ATT ÖKA SKATTEINTÄKTER OCH ETT EFFEKTIVT

RESURSUTNYTTJANDE.


En av framgångsfaktorerna för en kommun att utvecklas positivt är att locka företag att
etablera sig och därmed skapa ett varierande och engagerat näringsliv.
Alla politiska partier vill satsa på vård, skola och omsorg. Till detta behövs skatteintäkter vilka
kommunen får genom flera arbetstillfällen och att flera medborgare bidrar med att betala skatt.
Det är politikernas främsta uppgift att skapa förutsättningar för att företag vill och kan etablera sig i
vår kommun. Färdig industrimark eller lokaler som kan hyras är en styrka och förutsättning när företag
ska etablera sig i kommunen. Presumtiva intressenter ska behandlas på ett generöst sätt då en
etablering kan ge hundrafalt igen. Ett gott renommé för kommunen skapas genom bra service och
engagerat bemötande, korta handläggningstider och att tillsynsavgifterna måste vara relevanta.

– Vi vill bli kommunen med Sveriges bästa företagsservice. Kommunen ska minska krångel och ge
högklassig service till företag som ska söka tillstånd eller behöver hjälp.
– Vi vill stärka samarbetet och utbytet mellan näringsliv och kommun.
– Vi vill utöka samarbetet med Nybro Företagsgrupp.
– Vi vill konkurrensutsätta kommunala verksamheter för att försäkra oss om bästa resultat och kvalitet i
relation till kostnad.
Vi vill utöka samarbetet mellan gymnasieskolan och näringslivet och anpassa utbildningar till
näringslivets behov. Vi är en industrikommun och vi behöver utbildningar som rimmar med behovet.
– Vi vill att alla medborgare ska bidraga utifrån sina förutsättningar dvs vi vill att bidragstagare ska
utföra en motprestation för att göra sig anställningsbara tex genom SFI-studier, praktik.
– Vi vill att färre medborgare ska leva på försörjningsstöd.
– Vi vill att det alltid ska löna sig att arbeta jämfört med att leva på bidrag.
– Vi anser att det är viktigt för barn och ungdomars utveckling ,självkänsla och uppfattning om
vuxenvärlden att se sina föräldrar gå till jobbet och därmed bidraga till kommunens inkomster och
utveckling.
– Vi vill skapa goda arbetsmiljöer med möjlighet till delaktighet, påverkan, uppskattning, bra arbetstider
samt tydligt ledarskap för kommunens medarbetare för att öka frisknärvaron vilket har en positiv
effekt på såväl individen och verksamheten som ekonomin.


Moderaterna i Nybro
Mildred Persson ( M )
Ledamot av Kommunfullmäktige
Omsorgsnämndens ordf.